אורית חסון ולדר

  • מצחיק-עצוב

    ״יש גם הצלבה שהבנתי רק מאוחר יותר, כשלמדתי על פוסט-קולוניאליזם ופוליטיקת הזהויות, שהיא הצלבה בין מזרחיות וערביות ובין מיקום גיאוגרפי ושכבה סוציואקונומית. הזהות הזו מורכבת. אז לא הבנתי אותה כמו היום. ממש כמו הבאוהאוס, שמקורותיו בגרמניה אבל בחיפה קיבל תמהיל אחר, כשנבנו בתי באוהאוס מאבן לערבים אמידים״. שיחה בין אורית חסון ולדר וגליה בר אור

  • סוכנים כפולים

    התערוכה הקבוצתית "עובדים מצטיינים", המוצגת במוזיאון פתח תקווה, כוללת עבודות אמנות שיצר צוות ההדרכה במוזיאון, ומעוררת שאלות מטרידות על תפקיד האמן ומעמדו.

  • אמנות כמייצרת קהילות

    התערוכה "אורות מציון" במוזיאון פתח-תקוה יצרה, ולוּ לרגע, חריגה חגיגית מהמציאות, אשר תמשיך להדהד כהצעה אמנותית-חינוכית.