אגף הנוער

  • המשך מאבק מורי אגף הנוער במוזיאון ישראל

    מורי אגף הנוער במוזיאון ישראל מחדשים את המאבק נגד העסקתם בחוזים אישיים שנתיים, ללא קביעות, ללא תנאים סוציאליים וללא זכות לבחור ולהיבחר לוועד העובדים של המוסד. זאת בעקבות כשלון המגעים עם הנהלת המוזיאון בניסיון להגיע להסכם עבודה. מצ"ב מכתב שהפיצו נציגי המורים בימים האחרונים: