אבנר פיינגלרנט ומכבית אברמזון

  • הדרך לשום מקום

    סרטם של אבנר פיינגרט ומכבית אברמזון "מטאדור מלחמה", שיוקרן לראשונה בפסטיבל "קולנוע דרום", מבטא כשל תודעתי בניסיון לקבוע עמדה חד משמעית או חד ממדית לנוכח המציאות – חוסר וודאות אופטי כמטפורה לעיוורון מנטלי.