אבי גנור

  • הזמן של הדימוי

    הטעות של ההיסטוריציזם נעוצה בהנחה שהדימוי שריר וקיים, שמשעה שהוא מופיע הוא נחקק לעד, שהוא נצבר. אבל הדימוי איננו נייח, אלא הוא הפצעה של מה שיכול לֹאבד.

  • זרות העבר וזרות ההווה: על העיסוק באור בלהות

    תערוכתו של אבי גנור RealityTrauma, שמעמידה במרכזה את צמד המושגים 'ריאליטי' ו'טראומה', מפרידה בין השניים במהלך כואב רק על מנת לחברם בחזרה, וכך לשמור על תנועה מתמדת בין התצלום, הצופים ופרשנותם. מאמר מתוך קטלוג התערוכה במוזיאון ת"א לאמנות.