כתבות מאת דפנה שלום

  • יוצר טבעי, פועל טבעי

    "כפי שהמכתבים נערמו בוודאי על שולחנותיהם של ראשי היישוב, כך נערמים גם הקנבסים, נשענים על הקיר. בניגוד לנמענים המקוריים של המכתבים, שלא קראו אותם ולא ענו להם, גריידי מתייחס לכל מלה ומלה ביראה ובכבוד. הוא רוקם אותן על הקנבס". דפנה שלום צפתה בתערוכה "פועל טבעי" של ליאור גריידי בגלריה הקיבוץ, תל-אביב

  • ארץ שוברת גבריה

    "אבא, כמו שאני רואה אותך אתה לא יכול להסתדר במדינה שאין בה ערבים". פוליטיקה חבויה במכתבי אהבה ואתרי בניה בסרטה של איריס רובין 'אסמר'.