Liquid Spaces

  • ילדות

    יוצג בתערוכת יחיד "Liquid Spaces" בסיציליה שתפתח ב 4 ליולי 2014, בתערוכה יוצגו 13 עבודות נייר גדולות מהשנים 2006-2010, גלריה clou ניר מצליח אתר