שירלי וגנר

  • המלצת השבוע: מרחב בטוח

    "מסתמן שהסביבה ה"בטוחה" בתערוכה מתייחסת בעיקר לזו המגוננת מפני סכנת חיים או סכנת פגיעה ממשית, ונבראת דווקא בדמותה של תערוכה הרמונית, מאוכלסת בעבודות יפות וטובות. אך "סידורי ביטחון" כשלעצמה מהווה גם סוג של מצעד עבודות ואמנים שמכוננים "תערוכה בטוחה" גם לקהל שאינו מורגל בצפייה באמנות עכשווית" גילי סיטון על התערוכה "סידורי בטחון" בגלריה סקלר לוי

  • עבודה מתוך ריקות

    ממקום מושבה בניו-יורק משחזרת שירלי וגנר זיכרונות של תצלומים ונופי ילדות מישראל, בונה אותם בסטודיו ומצלמת את המודל. בשיחה היא מדברת על המעבר מהמדרשה לייל, מציור לצילום, מהנוף לזיכרון ומשם לסטודיו.