ראייה חדשה

  • חזון ישן, ראייה חדשה

    על אף מעמדו המיתולוגי של לסלו מוהולי-נאג' כאמן, כהוגה וכמורה, רבות מהאפשרויות שחזה נותרו בגדר אפשרויות בלבד, ורבים מסוגי הראייה שמנה איש אינו רואה עוד.