צפיה דגני

  • המלצת השבוע: "חלק ונחלה", צפיה דגני

    "באופן ראוי להערכה ולא מובן מאליו, דגני משלבת בין שתי מחשבות אמנותיות ושפות סגנוניות שונות – קונספטואליזם צילומי ותצוגתי יחד עם פיסול אבסורדי, אקספרסיוניסטי אפילו. בשילוב זה טמונים מוזרותה של התערוכה, כמו גם כוח המשיכה שלה"

  • מרחב אולטימטיבי של חוסר ההתמצאות

    "בעוד שרבים חולפים בתחנה כשהם אחוזי פחד אל מול המפלצת האדריכלית, חרדים ללכת בה לאיבוד או לסטות חלילה מן המסלול, בחרה דגני במרחב הזה כרחם ליצירתה". הודיה גדז' על התערוכה של צפיה דגני בתחנה המרכזית בתל-אביב.