פסיכולוגיה

  • גן הגרוטאות של פרויד המתוק

    "בתערוכתו של מוניס 'כל דבר' הופך להיות דבר-מה אחר, כשהדמיון בינו לבין ה'דבר' המקורי נעדר באופן שהופכו ל'שום דבר', ויחד עם זאת נוכח ומרכזי". מבט טיפולי על תערוכתו של ויק מוניס, "תמונות מכל דבר".