פול ויריליו

  • פרט / חוליה

    המרחב האדריכלי הוא בעצם נסיון לסמן גבול, לתחום שטח. מחשבות בעקבות ביקור בתערוכה "מרחב תמותה" בגלריה אלפרד.