עדי גורה

  • עורף מביט בעורף

    "ואולי קריסתן של שתי האפשרויות אחת לתוך השנייה היא שורש העניין – בעמידתה מול קיר ריק משקפת לי האישה המצולמת גם את עירומו של המלך וגם את חוסר היכולת שלי לראות את מה שיכול להיות". דורי בן אלון על תערוכתו של אסף הינדן