סוזן סונטאג

  • התיאור הוא טיפול

    בעבודתה של מלי דה-קאלו ״חמישה סימנים וזמן״, עדותם של המצולמים על מה שהיה ונעדר, הופכת ליסוד תרפויטי המערער את הנחות היסוד באשר להתרחשות ולסדרים החברתיים שכוננו אותה.

  • להתבונן בסבלם של הישראלים, גרסת חורף 1973

    סרטה של סוזן סונטאג "ארצות מובטחות" מציג מקום שעסוק במוות, באלימות ובהישרדות, באבל ובדרגות שונות של טראומה וכאב פיזי ונפשי. במקביל, כמובן, זהו גם מקום שמשוקע בגרימת אותן צלקות לאחר.