ניהול מוזיאונים

  • זהותו של ראש המוסד

    "במוסדות תרבות המנוהלים על ידי אנשי אדמיניסטרציה, לרוב אין הקהל מצליח לזהות את הכיוונים התרבותיים. התוצאה היא מוסד שכוונותיו אינן נהירות לציבור הרחב והוא עובד בקווים מזוגזגים". הרהורים על מודלים של ניהול מוזיאונים בישראל.