מערבון

  • ארץ האש

    זכויות יוצרים על המייקינג אוף – הארון פארוקי בשיחה עם לליב מלמד על יצירתו התיעודית. מתוך תיק מיוחד על פארוקי שהתפרסם במגזין הקולנוע מערבון.

  • ארכיאולוגיה בת זמננו

    מתי שמואלוף על "סוסיא" הישראלית והיהודית בסרטם של דני רוזנברג ויואב גרוס.