חיימי פניכל

  • בן ממשיך

    הפסל חיימי פניכל מדבר על חומר, עבודה קשה, היסטוריה ומערכות יחסים בעבודה. ראיון מתוך 1280c מעלות: כתב עת לתרבות חומרית.