ורה קורמן

  • לא רק יין זול, 4.7.13

    ביום שלישי, בעודי שותה קפה באחד מבתי הקפה העירוניים הנמצא בצומת ראשית ושממנו ניתן להביט על עוברים ושבים כמו שמביטים על גלים בים ועוקבים אחריהם עד שמתקרבים לחוף ונשברים עליו, קראתי בעיתון ידיעה מזעזעת.

  • דחיקת המובן מאליו

    כוחה של עבודתה של ורה קורמן אינו נובע מן הישירות שלה – אף שהיא תורמת לעוצמת החוויה – אלא מאמינותה.