הכל שקרים

  • היום שבו יאזלו חלקי החילוף של מכונות הזירוקס

    ״העשור הפורה של הפנזינים בישראל התאפשר בשל הצטלבות ייחודית של כמה גורמים שרק במקרה השפיעו זה על זה באופן שיצר תגובת נגד יצירתית: קהל גדול שרצה לומר דבר-מה ולא קיבל דריסת רגל בכלי התקשורת המסורתיים, וקהל גדול אף יותר שרצה לצרוך תכנים שפשוט לא היו בנמצא״. איתמר ב״ז סורק פרק בהיסטוריה המקומית.