הודיה גדז׳

  • מרחב אולטימטיבי של חוסר ההתמצאות

    "בעוד שרבים חולפים בתחנה כשהם אחוזי פחד אל מול המפלצת האדריכלית, חרדים ללכת בה לאיבוד או לסטות חלילה מן המסלול, בחרה דגני במרחב הזה כרחם ליצירתה". הודיה גדז' על התערוכה של צפיה דגני בתחנה המרכזית בתל-אביב.