גל חוברה ברגמן

  • בין הנראה לבלתי נראה

    "ב-"פרויקט השבת", המרחבים המקוטעים מצביעים על המחסום התנועתי, על הבינאריות המחשבתית שמבקשת לבדל, למסגר ולהשהות. ואם כך, האם תוכל להתקיים אינטראקציה אנושית לולא אותם מחסומים וגבולות, נראים ובלתי נראים?" גל חוברה ברגמן על "פרויקט השבת" של נירה פרג