גלריה דנון

  • מקלט

    העבודה הוצגה במוזיאון רמת גן וגלריה דנון בשנת 2007 ניר מצליח אתר