גלריה ביתא

  • לימבו של מצבי ביניים

    "טרוים וטויטו, זוג בוגרים של המחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית בבצלאל, יוצרים בנפרד וזה לצד זה. פסליו של טויטו נדמים כשי נדיב לבת זוגו – הבשר הגולמי של פסליו, שנמצא בעיצומו של תהליך המעבר לשרירים ולגידים, ממתין להוראות דמויותיה של האמנית". דוריה ש. על "הרבה בשר, הרבה אוויר", תערוכתם של רעות טרוים וברק טויטו בגלריה ביתא בירושלים