גילה אמיתי

  • הגרפיטי מת; יחי הגרפיטי

    דינו של הגרפיטי להתמסד ולהישאר חתרן, לחתור תחת ערכי החברה והשיח השליט, ועם זאת לדעת לנווט את דרכו בה. על קרימינליזציה ולגיטימציה באמנות הרחוב.

  • דרוש: קונפליקט בין-דורי

    "קיומן של גלריות קטנות, גלריסטים וכותבים צעירים המצויים במשבצת "השוליים המורדים", המוזמנים להרצות על פועלם על-ידי מכללות מיינסטרים, מהווה נסיון להקצאת משבצת התנגדות בתוך השיח, תוך שמירה על אמירת לא-כלום מהותי על השיח ההגמוני הממשיך לנהל את הזירה". תגובה לגדעון עפרת ולתגובות לו.