ברבל רוטהר

  • צמח שמתעקש לגדול באדמה שהמכונה שחקה

    "העבודות המוצגות בתערוכה זו מייצרות מחדש את הגלריה כמי ששואבת את משמעותה מהאבסורד של קיומה ולא מהקיפאון שלה, מהדיון שהיא מעוררת בקרב המבקרים ולא מהקונסנזוס, מהדאגה שהיא מעוררת בקרב עוברי אורח שרואים התקהלות". ראג'י בטחיש על התערוכה "Evidence" – دليل – רְאָיָה"