אלינה שפוצ׳ניקוב

  • אמנות הקיום מחוץ לסדר

    ״החזרה לאמנותה של אלינה שפוצ’ניקוב ושליפתה מן העבר נמנעת ממבט פשוט לאחור, שהוא במידה זו או אחרת מלנכולי. יש בכך לא רק הצבעה קדימה במקום לאחור, אלא גם הקרנה החוצה במקום תנועה פנימה לעבר המרכז״.