אור שמש

  • "הניחו לי לא להיות עבד למציאות הישראלית המדכאת"

    "במציאות הישראלית יש דברים שלא אמורים לקרות בחברה תקינה. החובה של אמן ישראלי היא לבוז לכל הדברים האלה באמצעות החופש שלו. עם זאת, אני גם לא מצדד באותה התמימות שמתייחסת למוזיקה כטהורה". אור שמש משוחח עם המלחין, הגיטריסט והמורה ראובן סרוסי