כתבות מאת yonatan ullman

 • NO

  יונתן אולמן, "אורובורוס" * , פרויקט מיוחד ל"דימוי היומי". אוצרת: יעל רביד הפרויקט "אורובורוס" של יונתן אולמן מורכב מתשע אנימציות גיף (GIF) שיועלו לאתר "ערב רב" במהלך ינואר 2016. בשונה מהדימויים הסטטיים המלווים את עמודי האתר ומובילים למדור "הדימוי היומי", התנועתיות בגיף מחוללת התערבות אקטיבית בכל עמודי האתר. כל גיף יוצר תנועה מעגלית/מחזורית. אט–אט התנועה […]

 • …AND

  יונתן אולמן, "אורובורוס" * , פרויקט מיוחד ל"דימוי היומי". אוצרת: יעל רביד הפרויקט "אורובורוס" של יונתן אולמן מורכב מתשע אנימציות גיף (GIF) שיועלו לאתר "ערב רב" במהלך ינואר 2016. בשונה מהדימויים הסטטיים המלווים את עמודי האתר ומובילים למדור "הדימוי היומי", התנועתיות בגיף מחוללת התערבות אקטיבית בכל עמודי האתר. כל גיף יוצר תנועה מעגלית/מחזורית. אט–אט התנועה […]

 • AROUSAL

  יונתן אולמן, "אורובורוס" * , פרויקט מיוחד ל"דימוי היומי". אוצרת: יעל רביד הפרויקט "אורובורוס" של יונתן אולמן מורכב מתשע אנימציות גיף (GIF) שיועלו לאתר "ערב רב" במהלך ינואר 2016. בשונה מהדימויים הסטטיים המלווים את עמודי האתר ומובילים למדור "הדימוי היומי", התנועתיות בגיף מחוללת התערבות אקטיבית בכל עמודי האתר. כל גיף יוצר תנועה מעגלית/מחזורית. אט–אט התנועה […]

 • STIMULY

  יונתן אולמן, "אורובורוס" * , פרויקט מיוחד ל"דימוי היומי". אוצרת: יעל רביד הפרויקט "אורובורוס" של יונתן אולמן מורכב מתשע אנימציות גיף (GIF) שיועלו לאתר "ערב רב" במהלך ינואר 2016. בשונה מהדימויים הסטטיים המלווים את עמודי האתר ומובילים למדור "הדימוי היומי", התנועתיות בגיף מחוללת התערבות אקטיבית בכל עמודי האתר. כל גיף יוצר תנועה מעגלית/מחזורית. אט–אט התנועה […]

 • TIDE

  יונתן אולמן, "אורובורוס" * , פרויקט מיוחד ל"דימוי היומי". אוצרת: יעל רביד הפרויקט "אורובורוס" של יונתן אולמן מורכב מתשע אנימציות גיף (GIF) שיועלו לאתר "ערב רב" במהלך ינואר 2016. בשונה מהדימויים הסטטיים המלווים את עמודי האתר ומובילים למדור "הדימוי היומי", התנועתיות בגיף מחוללת התערבות אקטיבית בכל עמודי האתר. כל גיף יוצר תנועה מעגלית/מחזורית. אט–אט התנועה […]

 • FORM

  יונתן אולמן, "אורובורוס" * , פרויקט מיוחד ל"דימוי היומי". אוצרת: יעל רביד הפרויקט "אורובורוס" של יונתן אולמן מורכב מתשע אנימציות גיף (GIF) שיועלו לאתר "ערב רב" במהלך ינואר 2016. בשונה מהדימויים הסטטיים המלווים את עמודי האתר ומובילים למדור "הדימוי היומי", התנועתיות בגיף מחוללת התערבות אקטיבית בכל עמודי האתר. כל גיף יוצר תנועה מעגלית/מחזורית. אט–אט התנועה […]

 • FLOW

    יונתן אולמן, "אורובורוס" * , פרויקט מיוחד ל"דימוי היומי". אוצרת: יעל רביד הפרויקט "אורובורוס" של יונתן אולמן מורכב מתשע אנימציות גיף (GIF) שיועלו לאתר "ערב רב" במהלך ינואר 2016. בשונה מהדימויים הסטטיים המלווים את עמודי האתר ומובילים למדור "הדימוי היומי", התנועתיות בגיף מחוללת התערבות אקטיבית בכל עמודי האתר. כל גיף יוצר תנועה מעגלית/מחזורית. אט–אט […]

 • SYRINGE

    יונתן אולמן, "אורובורוס", פרויקט מיוחד ל"דימוי היומי". אוצרת: יעל רביד הפרויקט "אורובורוס" של יונתן אולמן מורכב מתשע אנימציות גיף (GIF) שיועלו לאתר "ערב רב" במהלך ינואר 2016. בשונה מהדימויים הסטטיים המלווים את עמודי האתר ומובילים למדור "הדימוי היומי", התנועתיות בגיף מחוללת התערבות אקטיבית בכל עמודי האתר. כל גיף יוצר תנועה מעגלית/מחזורית. אט–אט התנועה המחזורית […]

 • HEART BEAT

  יונתן אולמן, "אורובורוס" * , פרויקט מיוחד ל"דימוי היומי". אוצרת: יעל רביד הפרויקט "אורובורוס" של יונתן אולמן מורכב מתשע אנימציות גיף (GIF) שיועלו לאתר "ערב רב" במהלך ינואר 2016. בשונה מהדימויים הסטטיים המלווים את עמודי האתר ומובילים למדור "הדימוי היומי", התנועתיות בגיף מחוללת התערבות אקטיבית בכל עמודי האתר. כל גיף יוצר תנועה מעגלית/מחזורית. אט–אט התנועה […]