כתבות מאת שירה טבצ'ניק

 • המפקח

  שירה טבצ׳ניק "המפקח על המידות והמשקולות" פרוייקט מיוחד לדימוי היומי, אוצרת יעל רביד. פעולת הצילום, כפי שמעיד שם הסדרה, היא נקודת ייחוס המאשררת את המציאות ומפריכה אותה בו בזמן. החיקוי וההכפלות מנסחים אפשרות אחרת לתפיסת העולם ומייצרים הזרה שלו. הרצון להיאחז בנראטיב הגיוני מתמוסס כאשר כל תצלום מופיע כיחידי ואינו תלוי בזה המופיע לפניו או אחריו בסדרה. מהלך […]

 • תבנית

  שירה טבצ׳ניק "המפקח על המידות והמשקולות" פרוייקט מיוחד לדימוי היומי, אוצרת יעל רביד. פעולת הצילום, כפי שמעיד שם הסדרה, היא נקודת ייחוס המאשררת את המציאות ומפריכה אותה בו בזמן. החיקוי וההכפלות מנסחים אפשרות אחרת לתפיסת העולם ומייצרים הזרה שלו. הרצון להיאחז בנראטיב הגיוני מתמוסס כאשר כל תצלום מופיע כיחידי ואינו תלוי בזה המופיע לפניו או אחריו בסדרה. מהלך […]

 • מול רובנס

  שירה טבצ׳ניק "המפקח על המידות והמשקולות" פרוייקט מיוחד לדימוי היומי, אוצרת יעל רביד. פעולת הצילום, כפי שמעיד שם הסדרה, היא נקודת ייחוס המאשררת את המציאות ומפריכה אותה בו בזמן. החיקוי וההכפלות מנסחים אפשרות אחרת לתפיסת העולם ומייצרים הזרה שלו. הרצון להיאחז בנראטיב הגיוני מתמוסס כאשר כל תצלום מופיע כיחידי ואינו תלוי בזה המופיע לפניו או אחריו בסדרה. מהלך […]

 • צומת ניקוז

  שירה טבצ׳ניק "המפקח על המידות והמשקולות" פרוייקט מיוחד לדימוי היומי, אוצרת יעל רביד. פעולת הצילום, כפי שמעיד שם הסדרה, היא נקודת ייחוס המאשררת את המציאות ומפריכה אותה בו בזמן. החיקוי וההכפלות מנסחים אפשרות אחרת לתפיסת העולם ומייצרים הזרה שלו. הרצון להיאחז בנראטיב הגיוני מתמוסס כאשר כל תצלום מופיע כיחידי ואינו תלוי בזה המופיע לפניו או אחריו בסדרה. מהלך […]

 • שאריות של מפתח (developer)

    שירה טבצ׳ניק "המפקח על המידות והמשקולות" פרוייקט מיוחד לדימוי היומי, אוצרת יעל רביד. פעולת הצילום, כפי שמעיד שם הסדרה, היא נקודת ייחוס המאשררת את המציאות ומפריכה אותה בו בזמן. החיקוי וההכפלות מנסחים אפשרות אחרת לתפיסת העולם ומייצרים הזרה שלו. הרצון להיאחז בנראטיב הגיוני מתמוסס כאשר כל תצלום מופיע כיחידי ואינו תלוי בזה המופיע לפניו או אחריו […]

 • מבררים

  שירה טבצ׳ניק "המפקח על המידות והמשקולות" פרוייקט מיוחד לדימוי היומי, אוצרת יעל רביד. פעולת הצילום, כפי שמעיד שם הסדרה, היא נקודת ייחוס המאשררת את המציאות ומפריכה אותה בו בזמן. החיקוי וההכפלות מנסחים אפשרות אחרת לתפיסת העולם ומייצרים הזרה שלו. הרצון להיאחז בנראטיב הגיוני מתמוסס כאשר כל תצלום מופיע כיחידי ואינו תלוי בזה המופיע לפניו או אחריו בסדרה. מהלך […]

 • סובב אינשטיין

  שירה טבצ׳ניק "המפקח על המידות והמשקולות" פרוייקט מיוחד לדימוי היומי, אוצרת יעל רביד. פעולת הצילום, כפי שמעיד שם הסדרה, היא נקודת ייחוס המאשררת את המציאות ומפריכה אותה בו בזמן. החיקוי וההכפלות מנסחים אפשרות אחרת לתפיסת העולם ומייצרים הזרה שלו. הרצון להיאחז בנראטיב הגיוני מתמוסס כאשר כל תצלום מופיע כיחידי ואינו תלוי בזה המופיע לפניו או אחריו בסדרה. מהלך […]

 • אין אש

    שירה טבצ׳ניק "המפקח על המידות והמשקולות" פרוייקט מיוחד לדימוי היומי, אוצרת יעל רביד. פעולת הצילום, כפי שמעיד שם הסדרה, היא נקודת ייחוס המאשררת את המציאות ומפריכה אותה בו בזמן. החיקוי וההכפלות מנסחים אפשרות אחרת לתפיסת העולם ומייצרים הזרה שלו. הרצון להיאחז בנראטיב הגיוני מתמוסס כאשר כל תצלום מופיע כיחידי ואינו תלוי בזה המופיע לפניו או אחריו […]

 • ללא כותרת

    שירה טבצ׳ניק ״יחסי כוחות״, פרוייקט מיוחד לדימוי היומי, אוצרת יעל רביד. שירה טבצ'ניק מרבה לחקור את חומריותו של הצילום ואת אופני עיבוד המשפיעים עליו. העיסוק במניפולציות שצילום מאפשר מאפיין את שתי הסדרות המוצגות במסגרת הדימוי היומי. הסדרה ראשונה: "יחסי כוחות" משחקים של אור בלילה בשטחי ספר יוצרים מראות פנטסטיים. התצלומים נעים בין מרחב ממשי […]

 • שיח עצים

  שירה טבצ׳ניק ״יחסי כוחות״, פרוייקט מיוחד לדימוי היומי, אוצרת יעל רביד שירה טבצ'ניק מרבה לחקור את חומריותו של הצילום ואת אופני עיבוד המשפיעים עליו. העיסוק במניפולציות שצילום מאפשר מאפיין את שתי הסדרות המוצגות במסגרת הדימוי היומי. "יחסי כוחות" משחקים של אור בלילה בשטחי ספר יוצרים מראות פנטסטיים. התצלומים נעים בין מרחב ממשי למרחב לא ממשי, באופן […]

 • אל תוך היער

      שירה טבצ׳ניק ״יחסי כוחות״, פרוייקט מיוחד לדימוי היומי, אוצרת יעל רביד. עבודות נוספות: www.shira-tabachnik.com שירה טבצ'ניק מרבה לחקור את חומריותו של הצילום ואת אופני עיבוד המשפיעים עליו. העיסוק במניפולציות שצילום מאפשר מאפיין את שתי הסדרות המוצגות במסגרת הדימוי היומי.  "יחסי כוחות"  משחקים של אור בלילה בשטחי ספר יוצרים מראות פנטסטיים. התצלומים נעים בין […]

 • ETA

  שירה טבצ׳ניק ״יחסי כוחות״, פרוייקט מיוחד לדימוי היומי, אוצרת יעל רביד. עבודות נוספות: www.shira-tabachnik.com  

 • מפה ( מורה לנבוכים)

    שירה טבצ׳ניק  ״יחסי כוחות״ סדרה מיוחדת לדימוי היומי אוצרת יעל רביד. עבודות נוספות: www.shira-tabachnik.com

 • משדר קולט

  שירה טבצ׳ניק ״יחסי כוחות״ סדרה מיוחדת לדימוי היומי אוצרת: יעל רביד לעבודות נוספות  shira-tabachnik.com