כתבות מאת סנדר ל׳ גילמן

  • ההוטנטוטית והפרוצה

    לקראת איקונוגרפיה של מיניות האישה – מאמר מתוך ספרו של חוקר התרבות סנדור ל׳ גילמן ״הגוף היהודי ואיברים בולטים אחרים״.