כתבות מאת עפרה עמיקם

  • קדימה לעבר עם האתמול של העתיד

    על התערוכה "יוצרים הקשרים – מעצבי חפצים קוראים תרבות". מאמר מתוך 1280 מעלות: כתב עת לקרמיקה ותרבות חומרית.

  • קרמיקה מתעמתת: מחשבות תאורטיות והמצב הישראלי

    התפיסה ההיסטורית של הדיכוי מלמדת אותנו כי "מצב החירום" שאנו חיים בו אינו היוצא מן הכלל, כי אם הכלל. עלינו להגיע לתפיסה היסטורית שמתאימה לתובנה זו. אז נבין באופן ברור כי משימתנו היא להביא לידי מצב חירום אמיתי, אשר ישפר את עמדתנו במאבק נגד הפשיזם. אחת הסיבות שבעטיה לפשיזם יש סיכוי, היא שבשם הקדמה מתנגדיו […]