כתבות מאת מיכל אלפרן

 • HowFarIsHere

  מיכל אלפרן, WordArt פרוייקט מיוחד לדימוי היומי, אוצרת: יעל רביד

 • Doc1(1(

  מיכל אלפרן, WordArt פרוייקט מיוחד לדימוי היומי, אוצרת: יעל רביד http://www.michalalpern.com/

 • SaveAs

  מיכל אלפרן, WordArt פרוייקט מיוחד לדימוי היומי, אוצרת: יעל רביד http://www.michalalpern.com/

 • For Madeleine

  http://www.michalalpern.com/

 • IWon't.docx

    מיכל אלפרן, WordArt פרוייקט מיוחד לדימוי היומי, אוצרת: יעל רביד http://www.michalalpern.com/

 • IWon't2.docx

  מיכל אלפרן, WordArt פרוייקט מיוחד לדימוי היומי, אוצרת: יעל רביד http://www.michalalpern.com/

 • YouCan'tAlwaysGetWhatYouWant

  מיכל אלפרן, WordArt פרוייקט מיוחד לדימוי היומי, אוצרת: יעל רביד http://www.michalalpern.com/

 • Doc4

  מיכל אלפרן, WordArt פרוייקט מיוחד לדימוי היומי, אוצרת: יעל רביד http://www.michalalpern.com/

 • IfIWere.docx

  מיכל אלפרן, WordArt פרוייקט מיוחד לדימוי היומי, אוצרת: יעל רביד www.michalalpern.com

 • Doc1

  מיכל אלפרן, WordArt פרוייקט מיוחד לדימוי היומי, אוצרת: יעל רביד http://www.michalalpern.com/