כתבות מאת הדס עפרת

  • על המצב

    הגוף האישי, החברתי והפוליט / שאתה מתקשה לחיות איתו בשלום / שאתה יכול לנסות לשנותו / אך לא לצאת ממנו / גם אם תנסה לברוח על מנת לשכוח / מהמצב / הנסיבות ירדפו אותך / לכן אתה חייב / לגייס את כל האמצעים שעומדים לרשותך / אתה חייב להתייחס / כי אם תעצום את העיניים / אם תאטום / אם תמסמר את כל הפתחים / החלונות והדלתות / המקום שאתה / הבית שהוא במובן מסוים חממה / יהפוך במובן אחר / לקֶבר.
    מילים של הדס עפרת ב״כינוס חרום בלב בעיר ובעין הפיכה" במוזיאון תל אביב