כתבות מאת חן צרפתי וליליאנה פרבר

 • Lost Words

  lostwords.online מציע תגובה חדשה לכתבות המערכת של ערב רב. דרך שבירה של מוסכמות הקריאה הרגילים והלינארים שלנו נוצר האתר LostWords. ע"י ניתוח בזמן אמת של כתבות התיאוריה והביקורת של כותבי המגזין, יעלה באתר LostWords פרשנות ויזואלית המנפישה את המילים ומדגישה כל פעם אספקט אחר של הכתבה. במהלך חודש ינואר יועלו שישה קישורים המתייחסים כל פעם […]

 • Lost Words

  lostwords.online מציע תגובה חדשה לכתבות המערכת של ערב רב. דרך שבירה של מוסכמות הקריאה הרגילים והלינארים שלנו נוצר האתר LostWords. ע"י ניתוח בזמן אמת של כתבות התיאוריה והביקורת של כותבי המגזין, יעלה באתר LostWords פרשנות ויזואלית המנפישה את המילים ומדגישה כל פעם אספקט אחר של הכתבה. במהלך חודש ינואר יועלו שישה קישורים המתייחסים כל פעם […]

 • Lost Words

  lostwords.online מציע תגובה חדשה לכתבות המערכת של ערב רב. דרך שבירה של מוסכמות הקריאה הרגילים והלינארים שלנו נוצר האתר LostWords. ע"י ניתוח בזמן אמת של כתבות התיאוריה והביקורת של כותבי המגזין, יעלה באתר LostWords פרשנות ויזואלית המנפישה את המילים ומדגישה כל פעם אספקט אחר של הכתבה. במהלך חודש ינואר יועלו שישה קישורים המתייחסים כל פעם […]

 • Lost Words

  lostwords.online מציע תגובה חדשה לכתבות המערכת של ערב רב. דרך שבירה של מוסכמות הקריאה הרגילים והלינארים שלנו נוצר האתר LostWords. ע"י ניתוח בזמן אמת של כתבות התיאוריה והביקורת של כותבי המגזין, יעלה באתר LostWords פרשנות ויזואלית המנפישה את המילים ומדגישה כל פעם אספקט אחר של הכתבה. במהלך חודש ינואר יועלו שישה קישורים המתייחסים כל פעם […]

 • Lost Words

  LostWords.online מציע תגובה חדשה לכתבות המערכת של ערב רב. דרך שבירה של מוסכמות הקריאה הרגילים והלינארים שלנו נוצר האתר LostWords. ע"י ניתוח בזמן אמת של כתבות התיאוריה והביקורת של כותבי המגזין, יעלה באתר LostWords פרשנות ויזואלית המנפישה את המילים ומדגישה כל פעם אספקט אחר של הכתבה. במהלך חודש ינואר יועלו שישה קישורים המתייחסים כל פעם […]

 • Lost Words

  חן צרפתי וליליאנה פרבר מציגות את LostWords במסגרת פרויקט לדימוי היומי, ערב רב 2017